Utorok, 18 Jún 2019

main5
Tlačiť
PDF

Zálohujeme vaše údaje – on-line, rýchlo a bezpečne!

BackUPMotion je produktom profesionálneho zálohovania vašich údajov v počítačovom centre. Rozhodnite sa jednoducho a intuitívne, ktoré údaje a v akých časových intervaloch chcete zálohovať.

Vaše údaje budú ešte vo vašom počítači zakódované, skomprimované a následne prenesené do počítačového centra.

Svoje údaje môžete pomocou rovnakého programu tiež kedykoľvek obnoviť. Keďže sa dáta kódujú už u vás, platí:

Nik okrem vás samotných nemá prístup k vašim zakódovaným údajom! Viac informácií nájdete TU.

Prvé zálohovanie údajov je úplné, keďže sú všetky údaje určené na zálohovanie zakódované, vysoko komprimované a naraz zaslané do počítačového centra.

Všetky ďalšie zálohovania sa týkajú len aktualizovaných a novo prichádzajúcich údajov. Vy sami môžete rozhodnúť o tom, koľko verzií údajov si želáte zálohovať.

K opätovnej obnove svojich údajov vám postačí jediné internetové pripojenie a váš program BackUPMotion. Pomocou vášho programu BackUpMotion získate priamy prístup k svojim údajom a opätovne si stiahnete zvolené dáta a priečinky.

Aj v tomto prípade budú prenášané údaje zakódované a skomprimované a budú odkódované a rozbalené až vo vašom počítači.

Svoje kódovacie heslo si prosím starostlivo uschovajte, keďže ani my ho nedokážeme opätovne obnoviť.